Weekly Parsha:

Ki Savo

Shabbat Starts:

6:40PM

Shabbat Ends:

7:43PM

Calendar

Weekly Parsha: Ki Savo
Shabbat Starts: 6:40PM
Shabbat Ends: 7:43PM

View Calendar

Saturday 24th September
23:30pm

Apply For Kosher Certification

Latest Oneg Shabbos

Oneg Shabbos Sponsorship Form

Oneg Shabbos Archives